Sổ Thăm Lớp Dự Giờ

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lương Thị Tửu (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:53' 02-04-2012
Dung lượng: 70.0 KB
Số lượt tải: 40
Số lượt thích: 0 người

Sổ Thăm Lớp Dự Giờ
Thứ .........ngày........tháng..........năm 2012
Giáo viên dạy:..............................................................................
Môn:..................Lớp :..................... Tiết:.....................
Tên bài :................................................................................................................................................

PHƯƠNG PHÁP, CÁNH TỔ CHỨC CỦA GV
 GHI GIẢNG

I . Bài Cũ:

II. Bài Mới:V. Đánh giá nhận xét giờ dạy:

* Ưu điểm

* Tồn tai: